สุขภาพดีได้ด้วย เบอร์มงคล

สุขภาพที่ดีนั้นหาได้ยากในยุคปัจจุบันที่มีทั้งสารเคมี ควันพิษ ฝุ่น โรคโควิด และสิ่งอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถส่งผลให้สุขภาพของเรามีการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บได้ และในบางครั้งการเจ็บป่วยก็สามารถเข้ามาหาเราได้ในรูปแบบของอุบัติเหตุที่เราไม่อาจคาดไม่ถึง ความประมาท การใช้เบอร์ที่มีตัวเลข เบอร์มงคล เสริมสุขภาพอาจเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้คุณวางใจได้

สุขภาพดีได้ด้วย เบอร์มงคล

การที่ใช้ เบอร์มงคล ที่มีเลขเสริมด้านสุขภาพในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าใช้แล้วจะไม่เจ็บป่วยใดๆ หากว่าความหมายที่แท้จริงก็คือ เดินทางปลอดภัย มีสติ ลดโอกาสการเกิดปัญหาด้านสุขภาพให้น้อยลง ส่วนใหญ่ลูกหลานจะนิยมซื้อเบอร์ที่มีเลขมงคลเหล่านี้ให้กับคนที่รักและครอบครัว เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและลดความกังวล เลขมงคลเสริมด้านสุขภาพ ได้แก่ 56 65 59 95 45 54 ซึ่งมีความหมายตามคู่ตัวเลขดังนี้
56 / 65 คู่เลขมงคลมีสติ
เป็นผู้เข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรม ดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายอย่างมีสติ ไม่ประมาท มีบุญมาก มีบารมีมาก รู้จักเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์ รักตัวเองรักคนรอบข้าง เมื่อรักตัวเองก็ย่อมดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
59 / 95 เลขผู้ชอบแสวงหา
เป็นผู้ชอบแสวงหา และทดลองสิ่งใหม่ๆ เสมอ และชอบทำความเข้าใจต่อสิ่งนั้นจนถึงรากฐานของสิ่งที่สนใจ จึงทำให้ผู้ใช้เลขนี้ก้าวหน้า และทันต่อเหตุการณ์เสมอ ชอบดูแลตัวเองให้เวลาตัวเอง ดังนั้นจึงเป็นบุคคลที่ระมัดระวังในหลายๆ เรื่องที่จะลงมือทำ ไม่ก่อให้เกิดความประมาท รักชีวิตตัวเอง
45/54 เลขแห่งปัญญา
เป็นผู้ที่รู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ใช้แล้วจะมีโอกาสช่วยเรื่องสุขภาพให้ดีขึ้น เพราะเป็นเลขแห่งปัญญาและความเข้าใจชีวิต เมื่อจิตสบายกายก็สบายตามไปด้วย สรุปเลขคู่นี้แทบจะไม่มีข้อเสีย

 

ดังนั้นแล้วนอกจากการมีเบอร์ที่ดี ใช้พลังทางบวกของ เบอร์มงคล แล้ว การดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม จากการกระทำของตัวเองเป็นหลัก และใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท หวังพึ่งพาแต่ตัวเลขไม่ได้