อาชีพครูเหมาะกับ เบอร์มงคล แบบไหน

อาชีพครูเป็นอาชีพที่ขับเครื่องประเทศเพราะเป็นแม่พิมพ์ของชาติ เบอร์มงคล ที่เหมาะสำหรับอาชีพครูอาจารย์ จะเป็นกลุ่มตัวเลขกลุ่มหนึ่ง เป็นพลังปัญญา ความรู้ ดังนั้น การเลือกเลขมาใช้งาน จึงต้องเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับอาชีพ ครู อาจารย์ โค๊ช ติวเตอร์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นด้านต่างๆ ด้วย

อาชีพครูเหมาะกับ เบอร์มงคล แบบไหน

เลขมงคลที่เหมาะสมอยู่ใน เบอร์มงคล กับอาชีพครูคือเลข 5 เพราะหมายถึง สติปัญญาและความรู้ วิชาการ ความเฉลียวฉลาด มีเหตุมีผลมีหลักการ ดังนั้นควรพิจารณาเบอร์ที่มีเลข 5 เป็นองค์ประกอบหลัก
เลข 14, 41 เลข 1 จะแสดงถึงดวงอาทิตย์ และเลข 4 แสดงถึงดาวพุธ เมื่อนำมารวมกันจะให้ถึงพลัง การพูดที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จัก
เลข 15, 51 คือเลขแห่งสติปัญญาและความเมตตา เมื่อตัวเลขทั้งสองนี้มาผสมรวมกันจึงเกิดพลังโดดเด่นทางสติปัญญา มีความเฉลียวฉลาด โดดเด่นด้านวิชาการ มีความสามารถมาก มีสมาธิแน่วแน่มั่นคง ชอบสังคม รักธรรมชาติ รักความยุติธรรม จึงไม่แปลกที่ผู้มีความดีและความเก่งพร้อมในทุกด้านแบบนี้จะได้รับความเมตตาจากผู้อื่นด้วย
เลข 55 จะแสดงถึงการชอบค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ชอบสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเสมอ รักความยุติธรรม มีกฎเกณฑ์แบบแผนของตัวเอง ชอบด้านปรัชญาศาสนา ชอบอ่าน หาความรู้ดีๆ ใส่ตัว มีบุคลิกใจเย็น มีเมตตา มีเหตุผล จริงใจ ชอบทำบุญ และแสวงหาความสงบให้ชีวิตตัวเองเสมอ
เลข 45, 54 จะแสดงถึงการชอบแสวงหาความรู้ สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ไว มีความคิดความอ่านดี ประสบความสำเร็จได้ไว ใช้ปัญญานำอารมณ์ มีเหตุมีผล พบเจอปัญหาอะไรก็มักจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีความโดดเด่นด้านวิชาการ ผู้ใดได้ใช้เลขชุดนี้จะมีพรสวรรค์ในด้านวิชาการ นำเสนอผลงานใดๆ มักมีเหตุผลที่น่าทึ่งรองรับเสมอจึงไม่ค่อยถูกปฏิเสธจากผู้หลักผู้ใหญ่ สามารถบริหารจัดการและลำดับความคิดได้ดีเยี่ยม

 

ตอนนี้คุณคงได้รับความรู้ในการเลือก เบอร์มงคล ในสาบอาชีพครูอย่างครบถ้วนแล้ว ทั้งเรื่องตัวเลขที่สำคัญ คู่ตัวเลข แต่อย่างไรก็ตามการจะประกอบอาชีพใดๆ ให้ประสบความสำเร็จได้ดีนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขบนโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเดียว แต่อยู่ที่ตัวผู้ใช้งานเองด้วย