อาชีพครูเหมาะกับ เบอร์มงคล แบบไหน

อาชีพครูเป็นอาชีพที่ขับเครื่องประเทศเพราะเป็นแม่พิมพ์ของชาติ เบอร์มงคล ที่เหมาะสำหรับอาชีพครูอาจารย์ จะเป็นกลุ่มตัวเลขกลุ่มหนึ่ง เป็นพลังปัญญา ความรู้ ดังนั้น การเลือกเลขมาใช้งาน จึงต้องเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับอาชีพ ครู อาจารย์ โค๊ช ติวเตอร์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นด้านต่างๆ ด้วย เลขมงคลที่เหมาะสมอยู่ใน เบอร์มงคล กับอาชีพครูคือเลข 5 เพราะหมายถึง สติปัญญาและความรู้ วิชาการ ความเฉลียวฉลาด มีเหตุมีผลมีหลักการ ดังนั้นควรพิจารณาเบอร์ที่มีเลข 5 เป็นองค์ประกอบหลัก เลข 14, 41 เลข 1 จะแสดงถึงดวงอาทิตย์ และเลข 4 แสดงถึงดาวพุธ เมื่อนำมารวมกันจะให้ถึงพลัง การพูดที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จัก เลข 15, 51 คือเลขแห่งสติปัญญาและความเมตตา เมื่อตัวเลขทั้งสองนี้มาผสมรวมกันจึงเกิดพลังโดดเด่นทางสติปัญญา มีความเฉลียวฉลาด โดดเด่นด้านวิชาการ มีความสามารถมาก มีสมาธิแน่วแน่มั่นคง ชอบสังคม รักธรรมชาติ รักความยุติธรรม จึงไม่แปลกที่ผู้มีความดีและความเก่งพร้อมในทุกด้านแบบนี้จะได้รับความเมตตาจากผู้อื่นด้วย เลข 55 จะแสดงถึงการชอบค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ …